Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku

Nabór na stanowisko konserwatora - 1/2 etatu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora 1/2 etatu, od dnia 01.09.2021r.
Wymagania niezbędne:
- świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci na stanowisku eksploatacji o napięciu nie wyższym niż 1KV.,
- niekaralność.
Uprawnienia dodatkowe:
-doświadczenie na stanowisku konserwatora,
-rzetelność.
Opis stanowiska:
-przeprowadzanie drobnych prac remontowych, naprawczych, konserwatorskich,
-praca od poniedziałku do piątku w wyznaczanych godzinach.
Wymagane dokumenty:
CV oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.
Oferty składane przez kandydatów przyjmujemy tylko drogą emaliową na adres ppp2@um.bialystok.pl  do dnia 15.07.2021 r.

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony