Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku

lekarz

Stanowisko lekarz
Numer 1/2023
Termin składania dokumentów 2023-11-03
Status Nabór Otwarty
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku poszukuje pracownika na stanowisko lekarza 0,20 etatu, od dnia 01.12.2023r.

Wymagania niezbędne:
- dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim ze specjalizacją lekarza pediatry,
- dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu.
Uprawnienia dodatkowe:
- specjalizacja/je dodatkowe

Opis stanowiska:
- rozpatrywanie spraw w ramach zespołów orzekających,
- konsultowanie dokumentacji medycznej zgłaszanych do poradni dzieci i młodzieży.

Wymagane dokumenty:
CV oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Oferty składane przez kandydatów przyjmujemy tylko drogą emaliową na adres ppp2@um.bialystok.pl  do dnia 03.11.2023r.
Powrót na początek strony