Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku

Dyrekcja

Dyrektor

mgr Barbara Jocz

 

Zastępca Dyrektora

mgr Katarzyna Kaczyńska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony